U23 Việt Nam - Thông tin, Tỷ số, LTD, BXH của U23 mới nhất

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Unai Emery

Quốc gia:

Cầu thủ
Tan Sinh Huynh
0

Quốc gia:

06/04/1998

Tan Sinh Huynh
0

06/04/1998

Thinh, Do Thanh
0

Quốc gia:

18/08/1998

Thinh, Do Thanh
0
Van Noang, Ngyuen
1

Quốc gia:

17/02/1995

Van Noang, Ngyuen
1
Phạm Xuân Mạnh
2

Quốc gia:

02/03/1996

Nguyen Trong Dai
3

Quốc gia:

07/04/1997

Nguyen Trong Dai
3
Nguyen, Duc Chien
5

Quốc gia:

30/11/-0001

Nguyen, Duc Chien
5
Lê Ngọc Bảo
6

Quốc gia:

29/03/1998

Lê Ngọc Bảo
6
Triệu Việt Hưng
7

Quốc gia:

19/01/1997

Trinh, Van Loi
7

Quốc gia:

26/05/1995

Trinh, Van Loi
7

26/05/1995

Tran Thanh Son
8

Quốc gia:

30/12/1997

Tran Thanh Son
8

30/12/1997

Nguyen, Huu Thang
10

Quốc gia:

30/11/-0001

Nguyen, Huu Thang
10
Nguyễn Anh Đức
11

Quốc gia:

24/10/1985

Nguyễn Anh Đức
11
Nguyen, Trong Hung
11

Quốc gia:

03/10/1997

Nguyen, Trong Hung
11
Châu Quang
12

Quốc gia:

01/02/1996

Châu Quang
12

01/02/1996

Nham, Manh Dung
13

Quốc gia:

12/04/2000

Nham, Manh Dung
13
Lê Thanh Bình
14

Quốc gia:

08/08/1995

Lê Thanh Bình
14
Nguyễn Hoàng Đức
14

Quốc gia:

11/01/1998

Lê Văn Đại
15

Quốc gia:

02/08/1996

Lê Văn Đại
15
A Hoàng
15

Quốc gia:

31/07/1995

A Hoàng
15

31/07/1995

Toan, Tran Bao
17

Quốc gia:

30/11/-0001

Toan, Tran Bao
17

30/11/-0001

Trương Văn Thái Quý
18

Quốc gia:

22/08/1997

Bùi Tiến Dũng Viettel
20

Quốc gia:

23/11/1998

Bui Hoang, Viet Anh
20

Quốc gia:

01/01/1999

Bui Hoang, Viet Anh
20
Trần Đình Trọng
21

Quốc gia:

25/04/1997

Đặng Ngọc Tuấn
22

Quốc gia:

06/05/1995

Nie, Y Eli
23

Quốc gia:

30/11/-0001

Nie, Y Eli
23

30/11/-0001

Nguyen, Van Hoang
23

Quốc gia:

17/02/1995

Nguyen, Van Hoang
23