Kết quả Kết quả Europa League 2021/2022

V.Loại 3

04/08/2021

V.Loại 4

18/08/2021

Vòng 1

15/09/2021

Vòng 2

30/09/2021

Vòng 3

19/10/2021

Vòng 4

05/11/2021

Vòng 5

24/11/2021

Vòng 6

10/12/2021

Vòng Playoff Round

18/02/2022

Vòng 1/8

10/03/2022

Tứ kết

07/04/2022

Bán kết

29/04/2022

Chung kết

19/05/2022

Kết quả Kết quả Europa League 2021/2022 (Chung kết)